Për ne           Vullnetarët           Kontakti

Të rejat nga Caritas Kosova

Nënshkrimi i marrëveshjeve me fituesit e nëngranteve në kuadër të projektit SOCIETIES
Nënshkrimi i marrëveshjeve me fituesit e nëngranteve në kuadër të projektit SOCIETIES
11.07.2017 - Në zyren qendrore të Caritas Kosova në Ferizaj u organizua ceremonia e nënshkrimit të kontratave me OJQ fituesit e grantit në kuadër të projektit "SOCIETIES". Projekti  “Societies”  mbeshtetet ngamë shumë
Caritas Kosova nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Ministrinë e Drejtësisë
Caritas Kosova nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Ministrinë e Drejtësisë
Me 10.07.2017 - Caritas Kosova ka nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi me Ministrinë e Drejtësisë për realizimin e projektit“Nga parandalimi, nëpërmjet trajtimit dhe rehabilititmit deri te ri-integrimi i suksesshëm”. Projekti synon tëmë shumë
Përfaqësuesi i Caritas Kosova, merr pjesë në seancën e OKB-së për drejtat e njeriut në Zhenevë
Përfaqësuesi i Caritas Kosova, merr pjesë në seancën e OKB-së për drejtat e njeriut në Zhenevë
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në Zhenevë, përkatësisht Këshilli për të Drejtat e Njeriut, është duke mbajtur seancën e 35-të që nga 6 Qershor që punimet do t’imë shumë

Pranoni të rejat tona

* e kërkuar