Në Përpunim E Sipër

Webfaqja e Caritas Kosova është në përpunim e sipër. Shumë shpejtë do të jetë e gatshme. Ju lusim të kontrolloni sërish pas pak ditësh.