Për ne           Vullnetarët           Kontakti

Të rejat nga Caritas Kosova

SHËNOHËT DITA BOTËRORE E LIBRIT – CARITAS KOSOVA
SHËNOHËT DITA BOTËRORE E LIBRIT – CARITAS KOSOVA
Caritas Kosova vazhdon të jetë promotor i fuqishëm në leximin e librit, në vlerat e mirëfillta të tij dhe në  ngritjen e cilësisë në fushën e edukimit. Kështu me datën 23.më shumë
FUQIZIMI I STUDENTËVE PËRMES MËSIMIT PRAKTIKË
FUQIZIMI I STUDENTËVE PËRMES MËSIMIT PRAKTIKË
Në kuadër të projektit “Mbështetje në përfshirjen sociale të fëmijëve nga komuniteteve Romë, Egjiptiane dhe Ashkali” me qëllim të fuqizimit të studentëve përmes mësimit praktikë janë organizuar  një sërë punëtorishmë shumë
TAKIMI ME ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE- SHOQËRITË
TAKIMI ME ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE- SHOQËRITË
21 Prill 2016 – Në ambientet e zyres së Caritas Kosova në Prizren u mbajt takimi i parë me Organizatat të Shoqërisë Civile të cilat merrën me qështjen e aftësisëmë shumë

Pranoni të rejat tona

* e kërkuar