Për ne           Vullnetarët           Kontakti

Të rejat nga Caritas Kosova

Caritas Kosova organizon trajnime për bizneset në rajonin e Mitrovicës
Caritas Kosova organizon trajnime për bizneset në rajonin e Mitrovicës
Me 14 dhe 15 Shkurt 2018, Caritas Kosova në bashkëpunim me RDA (Regjional Development Agency – North), organizoi trajnime për bizneset e rajonit të Mitrovicës me temën “Plotësimi i aplikacionevemë shumë
10 Milion Yje
10 Milion Yje
Caritas Kosova me rastin e ngjarjes së 10 milion yje organizoi punëtori kreative me fëmijët e komunitetit Rom në veri të Mitrovicës , fëmijët me nevoja të veqanta në Zubinmë shumë
THIRRJA PËR APLIKIM PËR GRANTE – ELBA
THIRRJA PËR APLIKIM PËR GRANTE – ELBA
Në kuadër të projektit ELBA (Emergency Labour in Balkan), Caritas Kosova shpall thirrjen për grante për të gjitha ndërmarrje sociale (ekzsistente si dhe start-up). Udhëzuesin si dhe formen e aplikimit mundmë shumë

Pranoni të rejat tona

* e kërkuar