Për ne           Vullnetarët           Kontakti

Të rejat nga Caritas Kosova

Investimi në edukimin formal dhe joformal është investim në ndërtimin e paqës
Investimi në edukimin formal dhe joformal është investim në ndërtimin e paqës
21.09.2015- Në Ditën ndërkombëtare të Paqës ,Caritas Kosova organizoi tryezën e rrumbullakët: “Përmes edukimit deri tek paqja”, me pjesëmarrje të drejtuesve të lartë të Caritas Kosova, përfshirë drejtorin Don Viktormë shumë
Ngritja e kapaciteteve: Arti i komunikimit me viktimat
Ngritja e kapaciteteve: Arti i komunikimit me viktimat
12.09.2015- Në kuadër të projektit Anti Trafikimit të Qënieve Njerëzore Caritas Kosova ka organizuar trajnim një ditor për strehimorën sapohapur për gratë - viktima të abuzimit dhe dhunës, të vendosuramë shumë
Kampanjë për përmirësimin e edukimit të vajzave
Kampanjë për përmirësimin e edukimit të vajzave
01.09.2015 - Në Kuadër të projektit Përfshirja e komuniteteve RAE në Prizren Caritas Kosova organizoj fushatën avokuese në qendër të qytetit me iniciativë të të rinjëve nga Komuniteti RAE tëmë shumë

Pranoni të rejat tona

* e kërkuar