Për ne           Vullnetarët           Kontakti

Të rejat nga Caritas Kosova

Caritas Kosova prezanton Projektin e Anti-Trafikimit ne takimin e këshillit te prindërve
Caritas Kosova prezanton Projektin e Anti-Trafikimit ne takimin e këshillit te prindërve
Në takimin e këshillit të prindërve në Ferizaj Caritas Kosova prezantoj projektin Kundër trafikimit me njerëz për ngritjen e vetëdijsimit e prindërve mbi këtë fenomen. Caritas Kosova ka rritur angaziminmë shumë
21 SHTATORI – DITA NDËRKOMBËTARE E PAQËS
21 SHTATORI – DITA NDËRKOMBËTARE E PAQËS
Caritas Kosova së bashku me partnerët e saj :Asociacioni i grave të Mitrovicës për të drejtat e njeriut, ZRRAM, Birlik, Diakonie,PRAM, Futja Ngjyrë, Zhuta kompanja, Body art e të tjerëmë shumë
CARITAS KOSOVA SHPËRNDAN DËFTESA/DIPLOMA PËR PËRFITUESIT E PROJEKTIT “MËSIMI INTENZIV PËR RAE KOMUNITETET”
CARITAS KOSOVA SHPËRNDAN DËFTESA/DIPLOMA PËR PËRFITUESIT E PROJEKTIT “MËSIMI INTENZIV PËR RAE KOMUNITETET”
Me 14 dhe 15 Shtator, Caritas Kosova, ne bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit në Mitrovicë, dhe me shkollën fillore “Andon Zako Cajupi” dhe me shkollën e mesme ekonomike “Hasan Prishitina”më shumë

Pranoni të rejat tona

* e kërkuar