Për ne           Vullnetarët           Kontakti

Të rejat nga Caritas Kosova

AKTIVITETE ME KOMUNITETET RAE – CARITAS KOSOVA PRIZREN
AKTIVITETE ME KOMUNITETET RAE – CARITAS KOSOVA PRIZREN
Në kuadër të projektit “Përfshirja e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian” Caritas Kosova në komunën e Prizrenit, është duke vazhduar me aktivitetet që çojnë drejt zbatimit të dokumenteve strategjike qendroremë shumë
NGRITJA E KAPACITETEVE E STAFIT TË CARITAS KOSOVA
NGRITJA E KAPACITETEVE E STAFIT TË CARITAS KOSOVA
12.05.2015 - Në ambientet e zyres të Caritas Kosova ne Ferizaj u mbajt trajnimi i radhes për ngritjen e kapaciteteve të stafit të Caritas Kosova me temen Komunikimi me Publikun.më shumë
VIZITA E ORGANIZATES BAMIRËSE NGA GJERMANIA NË CARITAS KOSOVA
VIZITA E ORGANIZATES BAMIRËSE NGA GJERMANIA NË CARITAS KOSOVA
Vullnetarët e Organizatës bamirëse “Junge Leute Helfen” nga Germania vizituan Caritas Kosova. Ata qendruan në Kosovë nga 05 Maj -07 Maj 2016. Gjatë këtyre ditëve ata vizituan Projektet në zyrenmë shumë

Pranoni të rejat tona

* e kërkuar