Për ne           Vullnetarët           Kontakti

Të rejat nga Caritas Kosova

10 Milion Yje
10 Milion Yje
Caritas Kosova me rastin e ngjarjes së 10 milion yje organizoi punëtori kreative me fëmijët e komunitetit Rom në veri të Mitrovicës , fëmijët me nevoja të veqanta në Zubinmë shumë
THIRRJA PËR APLIKIM PËR GRANTE – ELBA
THIRRJA PËR APLIKIM PËR GRANTE – ELBA
Në kuadër të projektit ELBA (Emergency Labour in Balkan), Caritas Kosova shpall thirrjen për grante për të gjitha ndërmarrje sociale (ekzsistente si dhe start-up). Udhëzuesin si dhe formen e aplikimit mundmë shumë
Nënshkrimi i marrëveshjeve me fituesit e nëngranteve në kuadër të projektit SOCIETIES
Nënshkrimi i marrëveshjeve me fituesit e nëngranteve në kuadër të projektit SOCIETIES
11.07.2017 - Në zyren qendrore të Caritas Kosova në Ferizaj u organizua ceremonia e nënshkrimit të kontratave me OJQ fituesit e grantit në kuadër të projektit "SOCIETIES". Projekti  “Societies”  mbeshtetet ngamë shumë

Pranoni të rejat tona

* e kërkuar