Për ne           Vullnetarët           Kontakti

Të rejat nga Caritas Kosova

DITA NDËRKOMBËTARE E FËMIJËVE ME SINDROMIN DOWN
DITA NDËRKOMBËTARE E FËMIJËVE ME SINDROMIN DOWN
Me datë 21.03.2017  si çdo vitë  Caritas Kosova në bashkëpunim me Shkollën fillore të mesme të ulët "Yll Morina"  organizon Kamp  1 ditorë  me fëmijet me aftësi të kufizuara  përmë shumë
DITA NDËRKOMBËTARE E NDËRGJEGJSIMIT MBI AUTIZIMIN
DITA NDËRKOMBËTARE E NDËRGJEGJSIMIT MBI AUTIZIMIN
2 Prill - Prizren, Dita Ndërkombëtare e Ndërgjegjësimit mbi Autizmin “NE JETOJMË NË BOTËN TUAJ, POR LUAJMË NË BOTËN TONË” Duke e ditë që i gjithë muaji prill është muaj ndërgjegjësimi mbimë shumë
Fermerët Shqiptarë, Serb dhe Boshnjak të komunës së Leposaviqit përkrahen me 15 krerë lopë
Fermerët Shqiptarë, Serb dhe Boshnjak të komunës së Leposaviqit përkrahen me 15 krerë lopë
Në kuadër të partneritetit me organizaten IOM dhe "Kosovo Association of Milk Producers"-KAMP(Shoqata Kosovare e Prodhuesve të Qumshtit),  me datën 28 Mars nga Zyra e Caritas Kosova në Leposaviq umë shumë

Pranoni të rejat tona

* e kërkuar