PDF

Të dashur lexues

Në përputhje me vizionin tonë, i cili fokusohet në promovimin e vlerave të përgjithshme universale, përmirësimin e kushteve të jetës ekonomike dhe sociale të shoqërisë kosovare përmes veprimeve të fokusuara dhe të vëmendshme .

Më shumë >

PDF

Apliko për vullnetar!

Bëhu Vullnetar dhe ndihmo organizaten e Caritas Kosova me kontributin tënd! Vullnetarët janë pjesë shumë e rëndësishme për zhvillimin e organizates së Caritas Kosova, prandaj bashkangjitu dhe na ndihmo edhe ti!.

Më shumë >

PDF

Publikimet

PDF

Në këtë rubrikë mund ti gjeni të gjitha publikmet e botuara nga Caritas Kosova

 Më shumë >

Shfletoni webfaqen më lehtë përmes i-map

Shfleto

Rreth nesh

Për ne

Caritas Kosova u themelua në vitin 1992, edhe pse më herët, disa grupe nëpër famullitë e ndryshme në Kosovë punonin dhe implementonin aktivitete bamirësie.

Më Shumë >

Misioni

Caritas Kosova, si organizate bamirësie  e Kishës Katolike në Kosovë, analizon nevojat e njerëzve dhe komuniteteve në Kosovë dhe në përputhje me rrethanat promovon lëvizjet, iniciativa, zhvillimin e programeve dhe projekteve për përmirësimin e cilësisë së jetës, për zhvillimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, duke përfshirë ndërtimin e paqes, arsimin dhe kujdesin ndaj njerëzve në nevojë dhe të margjinalizuara.

Vizioni

Vizioni ynë është që të promovojmë fuqimisht përmirësimin e kushteve të jetës ekonomike dhe sociale të shoqërisë kosovare përmes veprimeve të fokusuara dhe të vëmendshme ndaj drejtësisë, mbrojtjes së të drejtave të njeriut, përfshirjen sociale dhe duke u përkushtuar kryesisht ndaj njerëzve në nevojë dhe atyre më të margjinalizuar.

Fushë Veprimi

Caritas Kosova si ogranizatë jo qeveritare , operon në të gjithë komunat e Kosovës ,a ty ku ka nevojë për ndihmë , apo aty ku njerzit janë të braktisur aty gjindet Caritas Kosova.

Vlerat Tona Kryesore

Dinjiteti 100%
Drejtësia 100%
Solidariteti 100%
Kujdesi 100%

Lidhjet