Për ne           Vullnetarët           Kontakti

Të rejat nga Caritas Kosova

21 SHTATORI – DITA NDËRKOMBËTARE E PAQËS
21 SHTATORI – DITA NDËRKOMBËTARE E PAQËS
Caritas Kosova së bashku me partnerët e saj :Asociacioni i grave të Mitrovicës për të drejtat e njeriut, ZRRAM, Birlik, Diakonie,PRAM, Futja Ngjyrë, Zhuta kompanja, Body art e të tjerëmë shumë
CARITAS KOSOVA SHPËRNDAN DËFTESA/DIPLOMA PËR PËRFITUESIT E PROJEKTIT “MËSIMI INTENZIV PËR RAE KOMUNITETET”
CARITAS KOSOVA SHPËRNDAN DËFTESA/DIPLOMA PËR PËRFITUESIT E PROJEKTIT “MËSIMI INTENZIV PËR RAE KOMUNITETET”
Me 14 dhe 15 Shtator, Caritas Kosova, ne bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit në Mitrovicë, dhe me shkollën fillore “Andon Zako Cajupi” dhe me shkollën e mesme ekonomike “Hasan Prishitina”më shumë
NGRITJA KAPACITETEVE - CARITAS KOSOVA
NGRITJA KAPACITETEVE - CARITAS KOSOVA
Caritas Kosova garanton cilësinë e implementimit të projekteve përmes ngritjes së kapaciteteve të stafit. Foto nga trajnimi 7&8 Shtator 2016. më shumë

Pranoni të rejat tona

* e kërkuar