Për ne           Vullnetarët           Kontakti

Të rejat nga Caritas Kosova

Çertifikohen përfituesit e RAE komuniteteve – përfitues të projektit “Edukimi intensiv për komunitetin RAE” - Mitrovicë
Çertifikohen përfituesit e RAE komuniteteve – përfitues të projektit “Edukimi intensiv për komunitetin RAE” - Mitrovicë
Në Qershor të këtij viti, Caritas Kosova në bashkëpunim me Danish Refugee Council, Drejtorinë e Arsimit dhe Ministrinë e Arsimit  në kuadër të projektit ‘’Edukimi intensiv për komunitetet RAE’’- Mitrovicëmë shumë
KREK-u viziton qendrën e komuniteteve Ali Ibra/Gjakovë
KREK-u viziton qendrën e komuniteteve Ali Ibra/Gjakovë
22.10.2015,- Drejtuesit e Këshillit të Rinisë Evropiane të Kosovës (KREK) kanë vizituar qendrën e komuniteteve të Caritas Kosova në lagjen Ali Ibra/Gjakovë. Delegacioni i KREK−ut i kryesuar nga i pari,më shumë
Tryezë me përfaqesuesit e partive politike të komuniteteve RAE dhe mazhorancë
Tryezë me përfaqesuesit e partive politike të komuniteteve RAE dhe mazhorancë
Me datë 19.10.2015, Caritas Kosova – Zyra Regjionale në Prizren, në kuadër të projektit “Integrimi i komunitetit romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Prizrenit”, është duke vazhduar me aktivitetetmë shumë

Pranoni të rejat tona

* e kërkuar