POZIV ZA APLIAKCIJE

POZIV ZA APLIAKCIJE U sklopu projekta ”Osnaživanje mladih i žena ka zapošljavanju u regionima Uroševca i Mitrovice” koji je finansiran od strane Evropske Unije, CARITAS-a Francuske i implementiran od strane CARITAS-a Kosova, koji ima za cilj: “Podršku samozapošljavanju kroz treninge,