Me 10.07.2017 – Caritas Kosova ka nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi me Ministrinë e Drejtësisë për realizimin e projektit“Nga parandalimi, nëpërmjet trajtimit dhe rehabilititmit deri te ri-integrimi i suksesshëm”. Projekti synon të lehtësoj ri-integrimin e grave dhe të miturve të burgosur pas lirimit.

http://md.rks-gov.net/page.aspx?id=1,39,1759

 

F84A3F1D-9C96-4848-B168-C7FC0C6DE15C 4959E4C7-13ED-4C15-BCDE-2170CBF92922

Caritas Kosova nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Ministrinë e Drejtësisë