Me datë 21.03.2017  si çdo vitë  Caritas Kosova në bashkëpunim me Shkollën fillore të mesme të ulët “Yll Morina”  organizon Kamp  1 ditorë  me fëmijet me aftësi të kufizuara  për të shënuar Ditën Ndërkombëtare për fëmijet me Sindromin Down.

Në këtë kamp ishin të përfshire 25 fëmijë nga lagjja Ali Ibra, Gjakovë dhe nga Shkolla e lartë përmendur.

SD (1) SD (2)

 

DITA NDËRKOMBËTARE E FËMIJËVE ME SINDROMIN DOWN