[box title=”Misioni” type=”coloured” pb_margin_bottom=”no” width=”1/2″ el_position=”first”]Caritas Kosova, si organizate bamirësie  e Kishës Katolike në Kosovë, analizon nevojat e njerëzve dhe komuniteteve në Kosovë dhe në përputhje me rrethanat promovon lëvizjet, iniciativa, zhvillimin e programeve dhe projekteve për përmirësimin e cilësisë së jetës, për zhvillimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, duke përfshirë ndërtimin e paqes, arsimin dhe kujdesin ndaj njerëzve në nevojë dhe të margjinalizuara.[/box]

[box title=”Vizioni” type=”whitestroke” pb_margin_bottom=”no” width=”1/2″ el_position=”last”] Vizioni ynë është që të promovojmë fuqimisht përmirësimin e kushteve të jetës ekonomike dhe sociale të shoqërisë kosovare përmes veprimeve të fokusuara dhe të vëmendshme ndaj drejtësisë, mbrojtjes së të drejtave të njeriut, përfshirjen sociale dhe duke u përkushtuar kryesisht ndaj njerëzve në nevojë dhe atyre më të margjinalizuar.[/box]