Dragi kandidati,
Caritas Kosova Vas obaveštava da je proces selekcije u okviru projekta „Osnaživanje mladih i žena za zapošljavanje u regionu Uroševca i Mitrovice“ završen!
Kompletnu listu kandidata izabranih za Cilj 1: (Najmanje 50 žena i mladih ima podršku da započnu ili razvijaju svoju aktivnost do kraja projekta) i Cilj 2: (Najmanje 120 nezaposlenih žena i mladih steklo je sertifikovane veštine u jednoj oblasti na zahtev, a 100 njih je uspešno steklo prvo profesionalno iskustvo) kao i rezervnu listu kandidata možete pogledati na  www.caritaskosova.org .
Caritas Kosova zahvaljuje svim kandidatima, radujući se našoj daljoj saradnji.
S poštovanjem,
Caritas Kosova

http://www.caritaskosova.org/?attachment_id=3703

Obaveštenje za aplikante u okviru projekta „Osnaživanje mladih i žena za zapošljavanje u regionima Uroševca i Mitrovice”