Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në Zhenevë, përkatësisht Këshilli për të Drejtat e Njeriut, është duke mbajtur seancën e 35-të që nga 6 Qershor që punimet do t’i vazhdojë deri më 23 Qershor 2017.

Në kuadër të axhendës artikullit 3 për Promovimin dhe mbrojtjen e të gjitha të të drejtave të njeriut, civile, politike, ekonomike, të drejtat sociale e kulturore, duke përfshirë edhe të drejtën për zhvillim Caritas Internacionalis, bashkë me organizata anëtare të saj Secours Catholique – Caritas France, Caritas Kosova dhe Carits Shqiptar kanë marrë pjesë me 8 – 9 qershor 2017 dhe kanë prezantuar deklaratën në lidhje me Raportin që është paraqitur në bazë të rezolutës së Këshillit për të Drejtat e Njeriut 32/10.

Të bashkangjituara mund të gjeni:

  1. Raportin e paraqitur në bazë të rezolutës (32/10) së Këshillit për të Drejtat e Njeriut (në gjuhën angleze) dhe
  2. Prezantimin Verbal të Caritas Internationalis me mbështetjen e organizatave anëtare të saj: Secours Catholique – Caritas France, Caritas Kosova dhe Caritas Shqiptar (në gjuhën angleze, franceze dhe  shqipe).

 

20170609_174116

 

 

Human Rights – UN General Assembly

ALB 35 Seanca e Keshillit per te Drejtat – Caritas position

ENG 35 session Conseil des Droits de lHomme – Caritas position

FR 35 session Conseil des Droits de lHomme positionnement Caritas 8 juin 2…

 

Përfaqësuesi i Caritas Kosova, merr pjesë në seancën e OKB-së për drejtat e njeriut në Zhenevë