FORMULARI PËR REKRUTIM TË VULLNETARËVE

Të dhënat kryesore

Përvoja

Gjuha e komunikimit

Motivimi

Shënoni motivimin tuaj për të bërë punë vullnetare në Caritas Kosova. Po ashtu përshkruani nëse më parë keni qenë të angazhuar si Vullnetar.

Disponueshmëria

Angazhimi

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe