Shpallje

Tender to contract qualified auditors to carry out a special purpose expenditure verification for the Project MY RIGHT – NEXT LEVEL Inclusive Education in Armenia and Kosovo

Tender to contract qualified auditors to carry out a special purpose expenditure verification for the Project MY RIGHT – NEXT LEVEL Inclusive Education in Armenia and Kosovo

Caritas Kosova_Job vacancy for Guidance Counsellor, Mitrovice

Caritas Kosova_Job vacancy for Guidance Counsellor, Mitrovice 

Job Vacancy, Expert for accessible communication, Caritas Kosova

Job Vacancy, Expert for accessible communication, Caritas Kosova

Hapet thirrja për ndërmarrësit e rinjë

Your Job-Thirrja per grante2

Caritas Kosova_Job vacancy for Guidance Counsellor-2

Caritas Kosova_Job vacancy for Guidance Counsellor-2

Caritas Kosova_Job vacancy for Guidance Counsellor:

Caritas Kosova_Job vacancy for Guidance Counsellor (1)

Thirrje për ofertë për përpunimin, krijimin dhe aksesueshmërinë e webfaqes së internetit:

Thirrje për ofertë2

Guidance Counsellor in Prishtina

Call for GC Prishtina

Konkurs Psikolog/Asistent

Njoftim_Konkurs Psikolog-Asistent

Thirrje për shprehje të interesit - Auditim

Thirrje për shprehje të interesit - Auditim

Thirrje për ofertë për përpunimin, krijimin dhe aksesueshmërinë e webfaqes së internetit:

Thirrje për ofertë

Konkurs për Psikolog/e:

Konkurs psikolog-asistent 13-10-2023

External Expert:

-YOURJOB2 - External expert

Training Provider:

-YOURJOB2 - Training provider

Guidance Counsellor:

Caritas Kosova_Job vacancy for Guidance Counsellor

YOURJOB:

YOURJOB Application Form

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe