Promovimi i materialeve në gjuhën e lehtë

15.03.2024

Jemi të lumtur të ju njoftojmë se faqja zyrtare e Caritas Kosova ka aktivizuar butonin e quajtur “Aksesueshmëria” në kuadër të projektit ACTIVE.

Përmes këtij butoni ju do të keni mundësinë të informoheni rreth Gjuhës së Lehtë.

Projekti ACTIVE e trajton Gjuhën e Lehtë si një ndër mekanizmat më të rëndësishëm për gjithëpërfshirje.

Brenda këtij butoni ju gjeni broshurat me tema të ndryshme të cilat janë përkthyer në Gjuhën e Lehtë.

Vegëza e cila ju drejton tek broshurat: https://www.caritaskosova.org/sq/broshurat

Ky buton gjithashtu përfshinë Udhëzimet për Organizimin e Ngjarjeve të Aksesueshme për gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufizuara.

Vegëza për Udhëzimet e Organizimit të Ngjarjeve të Aksesueshme: https://www.caritaskosova.org/sq/udhezime

Për të përmirësuar punën tonë rreth krijimit të materialeve në gjuhën e lehtë, ju lutemi mbusheni vlerësimin nëpërmjet këtij pyetësori https://forms.gle/qNbXxNhnhXtiRCxh9

Këto materiale mund ti shkarkoni falas si dhe të bëni shpërndarjen e tyre me organizatat, institucionet apo personat tjerë të cilëve mund të ju dalin ndihmë.

Projekti ACTIVE zbatohet nga Caritas Kosova dhe mbështetet nga Renovabis dhe Caritas Austria.

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe