Udhëzimet për përpunimin e Web-faqeve të aksesueshme

31.10.2023

A është faqja juaj e internetit e aksesueshme? A dini si të bëni faqe interneti të aksesueshme?

Me kënaqësi të madhe ju prezantojmë “Udhëzimet për krijimin e faqeve të aksesueshme në internet”, të cilat janë krijuar me synimin për të krijuar një mjedis të aksesueshëm online.

Në udhëzimet mund të mësoni:

· Çfarë na tregon kuadri ligjor për aksesin në web

· Si duken standardet e aksesueshmërisë në web

· Si të bëni një faqe interneti të aksesueshme

· Cilat janë shtojcat e aksesueshmërisë

· Lista kontrolluese e aksesueshmërisë së faqes në internet

Shkarkoni udhëzimet për krijimin e faqeve të internetit të aksesueshme nga lidhja:
https://caritaskosova.org/repository/docs/1udhezuesi_per_perpunimin_e_web_faqeve_te_aksesueshme_caritas_kosova_3.pdf

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe