POZIV ZA APLIAKCIJE

U sklopu projekta ”Osnaživanje mladih i žena ka zapošljavanju u regionima Uroševca i Mitrovice” koji je finansiran od strane Evropske Unije, CARITAS-a Francuske i implementiran od strane CARITAS-a Kosova, koji ima za cilj: “Podršku samozapošljavanju kroz treninge, mentorstvo, umrežavanje, praksu i materijalnu podršku za žene i mlade koji traže posao ili su spremni da započnu biznis ili poslovnu aktivnost za stvaranje prihoda”.

Projekat objavljuje poziv za predaju aplikacija žena i mladih

Šta nudimo?

Tehnički treninzi: korisnici koji će imati svoj biznis ili neku aktivnost za stvaranje prihoda će steći nove tehničke veštine, sa ciljem da što bolje usavrše aktivnosti u svom sektoru poslovanja.

Treninzi biznis menadžmenta: korisnici koji planiraju da pokrenu ili ojačaju svoj biznis/aktivnost za stvaranje prihoda učiće kako uspešno da razvijaju i upravljaju svojim poslovnim aktivnostima.

Mentorstvo: uz treninge, korisnici (oni koji traže posao i budući vlasnici biznisa) biće individualno podržani i savetovani tokom svog puta ka (samo)-zapošljavanju, uz pružanje mentorstva.

Program prakse: praksa će biti organizovana unutar kompanija i organizacija koje rade u relevantnim sektorima poslovanja

Umrežavanje: organizovanje i učestvovanje na lokalnim i regionalnim sajmovima, studijske posete, sastanci uz učešće profesionalnih organizacija i privatnih kompanija.

Personalizovani/prilagođeni grantovi: sa ciljem da se podrži pokretanje novih biznisa i aktivnosti za stvaranje prihoda, 25 najperspektivnijih početnika će dobiti individualno prilagođene grantove.

Ko može da aplicira?

  • Žene i mladi uzrasta od 18 godina i više iz opština Mitrovica i Uroševac
  • Motivisani, otvorenog uma i zainteresovani za sticanje novih veština.
  • Spremni za nova iskustva u traženju posla i samozapošljavanju.

Kako aplicirati?

  • Popunite onlajn aplikaciju na internet: www.caritaskosova.org  , ili
  • Popunite štampanu aplikaciju u kancelarijama Caritas Kosova i Centrima za zapošljavanje.

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva pomoć molimo Vas da nas kontaktirate  na: info@caritaskosova.org ili posetite naše kancelarije, Ponedeljak-Petak 8:00-16:00.

Krajnji rok za predaju aplikacija je do 14 juna 2019 u 16: 00h

MOŽETE DA APLICIRATE OVDE

POZIV ZA APLIAKCIJE