Fakte për 2019

0

Punonjës

0

Shërbime Shëndetësore dhe Sociale

0

Persona të cënueshëm të përkrahur dhe përfshirë në komunitet

0

Gra dhe të Rinj të trajnuar

0

Fëmijë të edukuar

Lajmet

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Personave me Sindromë Down

Në kuadër të projektit “My Right – E Drejta Ime”, që zbatohet nga Caritas Kosova dhe përkrahet nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA) dhe Caritas Austria, gjatë kësaj jave që po lëmë pas, i’u bashkëngjitëm organizimit të aktiviteteve të ndryshme vetëdijësuese në disa shkolla fillore... Lexo më shumë

Çfarë bëjmë

Përkujdesi

Përkujdesi shëndetësor dhe përmirësimi i qasjes në shërbimet shëndetësore

Kohezioni Social

Përmirësimi i pozitës sociale të njerëzve në nevojë dhe zhvillimi i komunitetit për përfshirje dhe kohezion social

Punësueshmëria

Krijimi i parakushteve për rritjen e punësueshmërisë dhe të vetëpunësimit

Edukimi

Realizimi i së drejtës në edukim dhe arsim cilësor

Emergjencat

Ndihma në situatat e fatkeqësive natyrore dhe të konflikteve

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe

Partnerët