Shperndarja e pakove bujqsore nga Caritas Kosova ne komunën e Leposaviqit dhe Mitrovices Jugore

Caritas Kosova në kuadër të vazhdimësisë së projektit “Fuqizimi i gjithpërfshirjes socio ekonomike të komuniteteve në komunën e Leposavicit dhe Mitrovicës Jugore përmes profesionalizimit të agrikulturës dhe turizmit””, të financuar nga Ambasada Britaneze në Prishtinë dhe të përkrahur nga Caritasi