Fushata kundër dhunës

Fushata kundër dhunës

Si rezultat i identifikimit te  nevojës urgjente për të adresuar problemet e dhunës në familje dhe problemet e keqtrajtimit tek  popullata  e Mitrovicës , Caritas Kosova ka filluar kampanjën kundër dhunës. Ndërhyrja ndaj  dhunës në familje në veri të Kosovës