Izabrano je prva runda korisnika projekta „Osnaživanje mladih i žena za zapošljavanje u regionima Uroševca i Mitrovice“, koji finansiraju Evropska Unija, Francuski Caritas i realizuje Caritas Kosovo!