Të nderuar aplikantë,

Caritas Kosova Ju informon se procesi i përzgjedhjes në kuadër të projektit ” “Fuqizimi i të rinjve dhe grave drejt punësimit në regjionin e Ferizajit dhe Mitrovicës ” ka përfunduar!

Ju lutemi të gjeni listën e plotë të aplikantëve të përzgjedhur për të Synimit 1: (Të paktën 50 gra dhe të rinj janë mbështetur për të filluar ose zhvilluar aktivitetin e tyre deri në fund të projektit)   

 listën për Synimin 2:  (Të paktën 120 gra dhe të rinj të papunë fituan aftësi të çertifikuara në një zonë sipas kërkesës, dhe 100 prej tyre fituan me sukses përvojën e parë profesionale)  si dhe listën e rezervë  http://www.caritaskosova.org/wp-content/uploads/2019/09/Decision_Aplication_for-website-1.pdf

Caritas Kosova i faleminderon të gjithë aplikuesit, duke shpresuar në bashkpunimin tonë të mëtejshem.

Me respekt,h

Caritas Kosova

Njoftim për aplikuesit në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjve dhe grave drejt punësimit në regjionin e Ferizajit dhe Mitrovicës”