Fakte për 2020

0

Punonjës

0

Shërbime Shëndetësore dhe Sociale

0

Persona të cënueshëm të përkrahur dhe përfshirë në komunitet

0

Gra dhe të Rinj të trajnuar

0

Fëmijë të edukuar

Lajmet

Counselling at office - Mitrovica

One of the most important activities of the YourJob project is counselling, and through this activity a young 19-year-old student,Taulant Peci expressed his tremendous interest about trainings that our project offers. Lexo më shumë

Rrezarta Pira – professional training beneficiary

Rrezarta, in the counseling meetings has shown us his passion for graphic design and art in general this passion has encouraged her to self taught in this field. However, she had a great desire to attend professional training. Through YourJob project, Rrezarta was supported and started the training in Graphic Design at United Pixels Academy. Lexo më shumë

Çfarë bëjmë

Përkujdesi

Përkujdesi shëndetësor dhe përmirësimi i qasjes në shërbimet shëndetësore

Kohezioni Social

Përmirësimi i pozitës sociale të njerëzve në nevojë dhe zhvillimi i komunitetit për përfshirje dhe kohezion social

Punësueshmëria

Krijimi i parakushteve për rritjen e punësueshmërisë dhe të vetëpunësimit

Edukimi

Realizimi i së drejtës në edukim dhe arsim cilësor

Emergjencat

Ndihma në situatat e fatkeqësive natyrore dhe të konflikteve

Shpallje

Call for Expert for accessible communication Call for Expert for accessible communication Call for Consultant Announcement - Guidance Counsellor B52 Contract Singing Notice, Cik-RC 002 2021 121 B52 Contract Singing Notice, Cik-Con 001 2021 121 Ftese per Aplikim - Gratë, pakicat, refugjatët, personat e zhvendosur brenda vendit (PZHBV) dhe personat me aftësi të kufizuara nga rajoni i Prizrenit dhe Gjakovës. • Të jetë i motivuar, mendjehapur dhe i interesuar për të fituar aftësi të reja. • Bëhuni gati për përvoja të reja në... NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - Procurement No. Cik-RC 002-2021 121 NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS) CONTRACT NOTICE_Supplies_CaritasKosova_RC CONTRACT NOTICE_Supplies_CaritasKosova_Conex TRAINERS FOR REALIZATION OF NON-FORMAL TRAINING - Application Form - Curricula Modul 1 - Social management - ToR Call for External Expert/ Project Evaluator - My Right – Inclusive Education in Armenia and Kosovo - ToR Ftesë për pjesëmarrje në trajnim për studentë të shkencave sociale / Invitation to participate in training for social science students Knowledge Management Consultant - Mitrovicë, Ferizaj Thirrje per shprehje te interesit - Auditimi per Caritas Kosova Call for painting service Call for video production Call for promotion material printing Call for internes Poziv za podnošenje predloga projekata/grantovi za organizacije civilnog društva

Caritas Kosova i Center for independent Living, u okviru projekta “SOCIETIES 2” koji finansira Evropska Unija objavljuju Javni poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva iz Kosova.
Finansiraće se...
Thirrje për Propozime/Grante për Organizatat e Shoqërisë Civile

Caritas Kosova dhe Qendra Për Jetë të Pavarur në kuadër të projektit “SOCIETIES2” e financuar nga Bashkimi Evropian, shpallë thirrje publike për propozime të projekteve për organizatat e shoqërisë civile në...
THIRRJE - për Trajner/Ekspert në fushën e Arsimit Gjithëpërfshirës CALL FOR CANDIDATES – DEVELOPMENT OF NON-FORMAL TRAINING PROGRAMS FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

Publikimet

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe

Partnerët